Entry-header image

Termenii si conditii

PENSIUNEA CASA ALBA VALCEA       www.casaalbavalcea.ro

Politica de confidentialitate – Prelucrare date cu caracter personal

Pensiunea CASA ALBA (SUVENIR SRL), cu sediul în Ramnicu Valcea Bdul Tudor Vladimiresc nr 41, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J38/……………… având cod fiscal …………., e-mail: contact@casaalbavalcea.ro, este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm direct de la persoanele fizice vizate sau din alte surse legale. Măsurile prezentate în această politica se aplică în toate punctelor de lucru CASA ALBA VALCEA.

 

Compania noastră – Pensiunea CASA ALBA detine calitatea de operator în conformitate cu normele, principiile și reglementările în vigoare în Uniunea Europeană în acest domeniu, inclusiv cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

 

Scopul acestei Politici generale de confidențialitate este să explice persoanelor fizice vizate ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și in ce scop. Luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale aparțin fiecărei persoane fizice, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a informa in prealabil persoanele vizate. Aceste informații sunt importante. Sperăm ca ele sa fie citite cu atenție.

 

Aceasta politica descrie:

Scopul pentru care colectăm și modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal;

Modul în care colectăm date cu caracter personal;

Temeiul procesării pentru scopul de mai sus;

Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm;

Perioada de stocare în vederea procesării;

Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați;

Către cine putem transmite aceste date.

Această Politică generală de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care persoanele pot ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excede controlului nostru. Încurajăm pe toți să examineze Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale

 

ARIA DE EXECUTIE

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă iar o persoană identificabilă este acea persoană identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, numar telefon, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această Politică se referă la datele personale ale clienților noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane care intră în contact cu noi sau care vizitează locațiile noastre, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori etc. și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepție, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, web-site, social media. În scopul desfășurării activității, CASA ALBA VALCEA poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi, dar nu se limitează la: nume, prenume, cetățenie, adresă, telefon, adresa de e-mail, imagini în mișcare etc.

 

Scopul colectarii datelor cu caracter personal

Societatea noastră colectează date în următoarele cazuri:

     –   DACĂ SUNTEȚI UN CLIENT SAU UN POTENȚIAL CLIENT AL PENSIUNII:

Avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

     –   PENTRU A VĂ OFERI SERVICIILE NOASTRE

Vă solicităm date pentru a vă oferi serviciile noastre:

– a vă putea rezerva camere și alte servicii în pensiunea noastra; temeiul de prelucrare a datelor este în acest caz executarea unui contract;

– a vă putea caza în pensiunea nostru; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, în acest caz, în baza unei obligații legale;

– a vă înscrie în programul de campanii email, având ca temei de prelucrare interesul legitim al pensiunii;

– a deveni membru al grupului nostru, având ca temei de prelucrare interesul legitim al pensiunii, precum și executarea unui contract.

     –   PENTRU A COMUNICA CU DUMNEAVOASTRĂ

Este important pentru noi să putem comunica cu dumneavoastră în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre, acela de a soluționa diverse sesizări ale dumneavoastră sau acela de a vă putea oferi servicii personalizate, oferite în timp util, în format electronic.

     –   TRIMITEREA DE INFORMĂRI (NEWSLETTER)

Vă solicităm date pentru a vă trimite informări comerciale / newslettere, în format electronic. Pentru acest lucru vă cerem consimțământul / acordul și vă solicităm adresa de poștă electronică, în mod expres; avem ca temei al prelucrării interesul nostru legitim.

Vă puteți retrage oricând consimțământul, exprimând astfel opțiunea dumneavoastră de a nu mai primi newsletter-ul nostru în viitor, făcând click pe „dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, telefonul, faxul, adresa / domiciliul, adresa de poștă electronică (opțional) precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

      –   DACĂ SUNTEȚI UN ANGAJAT SAU UN ALT TIP DE COLABORATOR

Vă solicităm datele impuse de lege pentru a încheia contracte de muncă cu noi, în temeiul unei obligații legale: nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, coordonatele actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar (atunci când este cazul).

     –   DACĂ DORIȚI SĂ VĂ ANGAJAȚI LA CASA ALBA

Utilizăm datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul CASA ALBA. Ne bazăm prelucrările pe interesul de potențială încheiere și derulare a unui contract de muncă.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, adresa de poștă electronică, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV, detaliile privind educația şi instruirea, calificările profesionale, precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct.

     –   DACĂ SUNTEȚI UN PARTENER DE AFACERI / FURNIZOR

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a păstra contactul direct și a menține relația contractuală cu dumneavoastră. Colectăm aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.

     –   OBLIGAȚIE LEGALĂ

În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

     –   DACĂ SUNTEȚI UN VIZITATOR ÎN SPAȚIILE CASA ALBA

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea, bunurilor și personalului nostru. În acest caz, ne bazăm procesarea datelor pe interesul legitim al CASA ALBA, și anume protecția acestor spații, active și personal.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct, la solicitarea noastră, precum și imaginile dumneavoastră înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video.

     –   DACĂ SUNTEȚI UTILIZATOR AL SITE-URILOR NOASTRE.

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vizitați site – urile nostru de internet în scopul de a monitoriza traficul și de a îmbunătăți conținutul site-urilor. Ne bazăm în această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura buna funcționare a site-urilor noastre de internet, precum și îmbunătățirea acestora. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării unui site Internet și adresa IP de la care a fost accesat site-ul respectiv.

Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi: o obligație legală (în cazul în care CASA ALBA este obligată legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unui contract încheiat de CASA ALBA în contextul unei anumite tranzacții sau interesul legitim al CASA ALBA de a efectua o tranzacție în cel mai eficient mod.

Serviciul de rezervare online este asigurat prin intermediul website-ului propriu; atunci când accesați acest serviciu, termenii și condițiile care se aplică sunt cele menționate pe acel website. Vă sfătuim să îi consultați.

 

FURNIZAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Atunci când datele cu caracter personal vă sunt solicitate direct dumneavoastră, CASA ALBA vă solicită să furnizați toate categoriile de date pe care le solicităm în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu ne vom putea îndeplini activitatea specifică.

Dacă furnizați lui CASA ALBA date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să comunicați acestora, înainte de o astfel de furnizare de date, modalitatea în care CASA ALBA intenționează să proceseze datele lor cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

 

TRANSMITEREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Deși, ca o regulă generală, noi nu divulgăm datele dumneavoastră personale către terţi, există posibilitatea:

– de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de marketing (numai cu consimțământul dumneavoastră);

– de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de IT de sondare a gradului de satisfacție (numai cu consimțământul dumneavoastră);

– dacă există obligația legală de transmitere a datelor personale relevante către autorități publice, în contextul furnizării de către noi a serviciilor solicitate de dumneavoastră;

 

DURATA PROCESĂRII

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă cât mai scurtă de timp, atât cât este minimul necesar pentru buna desfășurare a activității noastre – de regulă 24 de luni. Există însă situații în care legislația în vigoare impune păstrarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, RGPD vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
     –   dreptul de rectificare – vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
     –   dreptul la ștergere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
     –   dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;
     –   dacă procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;

  • o instanță sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie șterse;
  • dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal;

     –   dreptul la restricționare – vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe;
     –   dreptul de a obiecta – vă permite să obiectați la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și în limitele stabilite de lege;
     –   dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

 

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat.

 

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea la noi, în calitatea noastră de operator de date, o cerere scrisă la CASA ALBA VALCEA la contact@casaalbavalcea.ro. Ne-am angajat să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenție și puteți adresa orice întrebări pentru a primi răspuns în cel mai scurt timp posibil.

 

Totodată este bine să știți că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“A.N.S.P.D.C.P.”) și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

PENSIUNEA CASA ALBA VALCEA       www.casaalbavalcea.ro

Politica de cookies

Site-ul casaalbavalcea.ro este deținut și administrat de Pensiunea CASA ALBA cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Bdul Tudor Vladimirescu nr 57, punct de lucru in Baile Herculane, str Vicol nr 56 A, jud. Caras Severin, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul f25/1905/2012 având cod fiscal 30273193, e-mail: contact@casaalbavalcea.ro.

 

Conținutul site-ului

Informațiile publicate pe site sunt informații de interes general despre serviciile oferite în domeniul ospitalității atât ale companiei cât și ale partenerilor săi, precum și alte informații considerate ca fiind de interes pentru utilizatorii site-ului, informații care pot fi modificate în orice moment.

CASA ALBA VALCEA este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia, precum și asupra tuturor mărcilor înregistrate în numele său și publicate pe site.

Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală, prevăzute de legislația în vigoare, iar preluarea și reproducerea acestora se poate face doar cu acordul proprietarului

 

Limitarea responsabilității

CASA ALBA VALCEA nu garantează că informațiile care apar pe acest site nu conțin erori, cu toate că depune toate eforturile pentru a transmite informații actualizate și exacte.

CASA ALBA VALCEA nu poate fi responsabilă legal pentru nici un fel de daune, pagube sau pierderi produse utilizatorului site-ului cauzate de informații eronate.

 

Politica cookies

Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.casaalbavalcea.ro. Prin utilizarea acestui site web, vă exprimați acordul cu privire la folosirea datelor stocate de cookies, acesta fiind un acord în sensul articolului 4 (51) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Pensiunea CASA ALBA nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.

 

Informațiile colectate și durata de stocare

În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fișierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. 

 

Ce sunt fișierele cookies?

Cookie-urile sunt fișiere mici, de obicei criptate, ce se regăsesc în memoria browserului. Acestea sunt utilizate de obicei pentru eficientizarea navigării și îmbunătățirea experienței utilizatorilor în mediul online.

Fișierele cookies sunt create în clipa accesării unui website prin intermediul browserului. Website-ul transmite browserului o serie de informații, pe care browserul le stochează într-un fișier text, urmând ca la următoarele vizite pe același website, browserul să preia informațiile din fișierul deja existent, și să le transmită către serverul pe care se află website-ul pentru a identifica mai ușor utilizatorul.

 

Clasificarea fișierelor cookies

Cele mai întâlnite tipuri de cookies sunt:

Cookie-urile de sesiune – sunt cele care stochează anumite informații în memoria calculatorului utilizatorului pe durata sesiunii de navigare pe Internet și sunt automat șterse la finalizarea sesiunii sau închiderea ferestrei browserului.

Cookie-urile permanente – sunt stocate pe o durată determinată de timp. Acestea rămân stocate până în clipa în care sunt șterse sau ating data de expirare. Unele dintre ele sunt cookie-uri de urmărire, acestea urmăresc activitatea și comportamentul utilizatorului în cadrul unui website, de obicei pentru a oferi o statistica și pentru a imbunatati experienta de navigare a utilizatorilor.

Cookie-urile “third-party” – de obicei aparțin altui domeniu decât cel al site-ului care le transmite. Acestea sunt utilizate pentru a memora interesele utilizatorului și pentru a livra publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

 

Durata de viata a unui cookie?

Durata de viață a unui cookie poate varia, în funcție de scopul pentru care a fost plasat. Există cookie-uri folosite pentru o singură sesiune (acestea nu mai sunt stocate după ce utilizatorul părăsește website-ul), cookie-uri permanente, care sunt stocate și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website, însă pot fi șterse oricând de utilizator, avand și perioade de valabilitate predefinite.

 

Ce informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile stochează informații intr-un fisier text de dimensiuni mici care permite unui website sa recunoască un browser. Serverul web va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters. Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de utilizator; securitate în cadrul online banking; menținerea produselor adăugate în coșul de cumpărături).

 

Securitatea și confidențialitatea cookie-urilor

Cookie-urile NU sunt viruși! Acestea fiind fișiere de tip text, nu conțin bucăți de cod, nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula. Așadar, nu se pot duplica sau replica. Neîndeplinind aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Totuși, deoarece cookie-urile stochează informații despre preferințele utilizatorilor, acestea pot fi utilizate în scopuri negative, ca o forma de spyware. Softurile anti-spyware știu acest lucru, fapt pentru care în marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de scanare anti-spyware/anti-virus.

În general, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

 

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookie-uri

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces și o navigare plăcută pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o ințelegere clară a modului lor de operare, cât și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile de securitate necesare astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

În acest sens, vă enumerăm câteva sfaturi pentru o navigare fără griji, însă cu ajutorul cookie-urilor:

Particularizați setările browserului în privința cookie-urilor la un nivel confortabil

Dacă calculatorul mai mulți utilizatori, se poate lua în considerare setarea browserului pentru ștergerea datelor de navigare de fiecare dată când browserul este închis

Instalați și actualizați în mod constant aplicațiile antispyware. Multe din aplicațiile de detectare și prevenire spyware împiedică browserul să acceseze site-uri vulnerabile sau nesigure

Mențineți browserul actualizat la ultima versiune disponibilă, deoarece majoritatea atacurilor bazate pe cookie-uri se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor

 

Dezactivarea cookie-urilor

În cadrul browserelor există setări prin care puteți bloca acceptul cookie-urilor sau să permiteți acceptul acestora doar pe anumite site-uri. Setările cookie-urilor pot fi găsite de regulă în “opțiuni” sau în meniul de preferințe al browserului. Pentru a înțelege aceste setări, puteți folosi informațiile din următoarele linkuri:

 

Setări cookies în Internet Explorer

Setări cookies în Google Chrome

Setări cookies în Mozilla Firefox

Setări cookies în Safari

 

Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners

 

Angajamentul Pensiunea CASA ALBA

Protecția informațiilor personale ale persoanelor vizate este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm noul Regulament (EU) 2016/679, legislația națională aplicabilă în materie, dar și următoarele principii:

Legalitate, echitate și transparență: Prelucrăm datele cu caracter personal legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar persoana vizată este informată corespunzător.

Controlul aparține persoanei fizice vizate: În limitele legii, oferim acesteia posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-a împărtășit cu noi și de a-și exercita celelalte drepturi.

Integritatea datelor și limitarea scopului: Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Securitate: Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, este de reținut faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

 

Întrebări

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate, sunteți binevenit(ă) să ne contactați trimițând un e-mail la următoarea adresă: contact@casaalbavalcea.ro, iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

 

Mai 2020